اجرای رنگ ترافیکی

اجرای انواع رنگ ترافیکی

خط کشی ترافیکی

خط کشی ترافیکی از مهمترین علائم افقی راهنمایی رانندگی است که برای افزایش ایمنی معابر ترسیم میگردد. هدف از خط کشی معابر و اجرای رنگ‌ ترافیکی منظم‌کردن حرکت وسایل‌نقلیه و عابران‌پیاده، آگاهی‌دادن به استفاده‌کنندگان از معابر و‌راهنمایی آنها است.

 

خط کشی محوری طولی و فاصله پر‌و خالی آنها در‌معابر مختلف‌شهر برحسب موقعیت و سرعت طرح معبر متفاوت است. هر‌چه درجه عملکرد معبر بالاتر رود، عرض خطوط و فاصله پر و خالی آنها افزایش خواهد یافت. چنانچه خطوط منقطع برای مشخص‌کردن محلهای خطر و یا نزدیک‌شدن به‌خطر‌بکار‌رود، طول‌خطوط پر‌باید بزرگتر از طول فاصله خالی‌بین آنها است. همچنین به منظور بهره‌گیری بیشتر از این خطوط استفاده از خط کشی با مصالح گوناگون به کارفرمایان پیشنهاد می گردد.

اجرای رنگ ترافیکی 2

 

 • خط کشی محوری ممتد، منقطع
 • خط کشی انواع خطوط عرضی و کاهنده سرعت، عابر پیاده و عابر ویژه
 • ترسیم انواع فلش، نوشتار و علائم ترافیکی
 • ترسیم انواع هاشور، سر جزیره، باکس های شطرنجی و سطوح خاص
 • ترسیم انواع خط پارک اتومبیل، ایستگاه های اتوبوس و تاکسی و …

خط کشی محوری 

خط کشی محوری از مهمترین عوامل برای ایمنی جاده هاست که از طرف ادارات راه و شهرداریها توجه ویژه ای به آن می‌شود. شرکت صباشیمی آریا با تجربه بیش از ۱۵ ساله در خط کشی محوری در سراسر ایران خدمات گوناگونی را در این زمینه به مشتریان گرامی عرضه می دارد.

خط کشی محوری

اجرای رنگ ترافیکی خط کشی رنگ سرد

اجرای‌ رنگ ترافیکی با‌ رنگ تک جزئی‌(سرد‌ترافیکی) یکی‌از‌علائم‌ترافیکی افقی می‌باشد که در‌عرض‌های‌۱۲،۱۵ و‌۲۰ سانت قابل اجرا می باشد. امکان اجرای گلسبید به درخواست کارفرما امکان پذیر بوده و عموما در مسیرهای برون شهری بعنوان خط کشی محوری اجرا می گردد.
ضخامت استاندارد اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد ۷۰۰ میکرون فیلم تر و ۳۵۰ میکرون فیلم خشک می باشد. در اینصورت موجب ماندگاری خط کشی به مدت ۶ ماه ۵۰ درصد خواهد بود.

 

اجرای رنگ ترافیکی خط کشی رنگ گرم

خط‌کشی با رنگ‌گرم یکی از علائم‌ترافیکی افقی می‌باشد که در عرض‌های ۱۲،۱۵ و۲۰ سانت قابل اجرا می‌باشد. امکان اجرای گلسبید به درخواست کارفرما امکان‌پذیر می‌باشد. این نوع خط‌کشی متناسب با روش اجرایی با ضخامت و ماندگاری‌های متفاوت اجرا خواهد‌شد. تضمین‌دوره ماندگاری در‌روش اسپری‌ضخامت ۱۵۰۰ میکرون و‌ماندگاری ۱۸‌ماه‌۵۰‌درصد، روش‌اسکرید ضخامت ۳۰۰۰ میکرون و ماندگاری‌ ۳۶ ماه ۵۰ درصد‌و‌روش اکستروژن با‌ضخانت ۶۰۰۰‌میکرون‌و‌۳۶‌ماه‌۵۰‌درصد خواهد‌بود.

 

اجرای رنگ ترافیکی خط کشی رنگ دو جزیی

اجرای رنگ ترافیکی با رنگ دو‌جزئی یکی از علائم‌ ترافیکی‌افقی می باشد که در‌عرض‌های ۱۲،۱۵‌و‌۲۰ سانت قابل اجرا میباشد. امکان اجرای گلسبید به درخواست کارفرما امکان پذیر می باشد. یکی از بارزترین مزایای این نوع خط کشی ترافیکی امکان اجرای لاک‌ضد‌جرم بر‌روی خطوط و ماندگاری بسیار بالای آنها می باشد. تضمین دوره‌ماندگاری در‌روش‌اسپری ضخامت ۲۰۰۰ میکرون و ماندگاری‌۱۸ ماه‌۵۰ درصد، روش اسکرید‌ضخامت ۳۰۰۰ میکرون و‌ماندگاری‌۳۶ ماه‌۵۰ درصد خواهد ‌بود.

اجرای رنگ ترافیکی انواع نقوش و علائم افقی

هدف از نوشتن کلمات و ترسیم نقش ها بر سطح معابر، تنظیم ترافیک و آگاه سازی و هدایت رانندگان است. کلیه حروف باید به رنگ سفید و مطابق با استاندارد و علائم راه و به زبان فارسی باشند.
از‌جمله نقشها نیز میتوان به پیکانهای جهت نما در تقاطع ها به منظور‌هدایت صحیح‌رانندگان و آگاه نمودن آنان از‌نحوه‌حرکت مجاز و تخصیص‌هر‌خط‌عبوری‌به‌حرکت معین به کار می رود.

اجرای علائم و نقوش افقی

اجرای رنگ ترافیکی فرودگاهی

یکی از زمینه های اجرایی شرکت صبا شیمی، اجرای رنگ ترافیکی فرودگاهی در سراسر ایران است.

اجرای رنگ ترافیکی فرودگاهی 2

اجرای کفپوش و خط کشی پارکینگی

ضد لغزش، قابلیت خط کشی مناسب، سهولت پاکیزگی و بدون گرد و غبار بودن، باعث گردیده است که این نوع کفپوش جایگزین بسیار مناسبی برای سایر کفپوش ها باشد. همچنین قابلیت ارائه در رنگ ها و طرح های متفاوت و مقاومت آن در برابر مواد شیمیایی، روغن و بنزین نیز از دیگر مواردی است که در انتخاب آن حائز اهمیت بوده است.
کفپوش اپوکسی پارکینگی از مخلوط کفپوش اپوکسی پلی آمینی با سیلیس تشکیل شده و با روش اجرای متفاوت، سطحی ضد لغزش برای خودرو ایجاد می‌نماید. این کفپوش چسبندگی مناسب به سطوح بتونی، فلزی، آسفالت، سنگ، سرامیک و موزاییک داشته و حتی باعث افزایش مقاومت فشاری بتون نیز می گردد. همچنین ضخامت بسیار پایین آن، پوششی سبک و متناسب با درخواست شما ایجاد خواهد نمود.

اجرای رنگ ترافیکی

کاربرد

 • پارکینگ های طبقاتی
 • سطوح شیب دار
 • مکان هایی که نیاز به سطحی بدون لغزش در هنگام شستشو داشته باشند.

خصوصیات

 • ضد لغزش
 •  مقاومت فشاری بالا
 •  چسبندگی بسیار بالا به سطوح بتونی
 •  قابلیت طراحی و اجرا در رنگ بندی های متفاوت
 • مقاومت شیمیایی مناسب
 • مقاومت در برابر سایش و ضربه
 • مقاومت در برابر آب

اجرای رنگ آمیزی انواع سطوح

تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی کلیه سطوح از قبیل سطح پل های عابر پیاده، بستر ایستگاه های اتوبوس، تاکسی، پیاده روی و دوچرخه با مصالح مناسب آن به منظور ایمن سازی و زیباسازی آن ها.

تجهیزات اجرایی

تهیه و نصب کلیه تجهیزات علائم و تجهیزات ترافیکی مانندچراغهای راهنمایی، علائم هشدار دهنده وبازدارنده براساس نوع، چگونگی و مکان نصب با هدف افزایش سطح ایمنی تردد به واسطه طرحهای ایمنی لحاظ می گردد.

اجرای انواع سرعتکاه های آسفالتی

سرعت گیرها و سرعت کاه ها به عنوان یکی از ابزار های آرام سازی ترافیک مطرح هستند که به تنهایی یا در کنار سایر روشهای ارام سازی به کار گرفته می شوند بنابراین بررسی مشخصات طراحی اعم از معیارهای هندسی، ترافیکی، کنترلی و نیز شناخت طبقه بندی معابر در این زمینه حائز اهمیت خواهد بود.ایزار مزبور دارای انواع مختلفی است(قوسی و تخت) که هر یک دارای انواع و کاربردهای خاص خود هستند.

اجرای رنگ ترافیکی روکش های مورتار اپوکسی

این کفپوش جهت استفاده در سطح پل های عابر پیاده، ایستگاه های اتوبوس، تاکسی، خطوط ارتعاشی عرضی، سطوح شیب دار، انبارها، سالنها، مسیرهای ویژه دوچرخه و بطور کلی سطوح آسفالتی، فلزی و بتونی و … قابل استفاده می باشد.

سطح کفپوش با استفاده از سیلیس کاملا اشباع شده و با استفاده از نوعی فرمولاسیون کفپوش که چسبندگی بسیار بالایی را داراست، سطح بسیار مقاومی را ایجاد می نماید. از خصوصیات بسیار بارز این نوع کفپوش، قابلیت رنگ بندی و طراحی مختلف و همچنین استفاده آن در برابر نور خورشید و اشعه  UV می باشد. کفپوش مورتار اپوکسی باعث افزایش طول عمر آسفالت و مقاومت فشاری سطوح بتونی گردیده و با چسبندگی بسیار بالا، در پوشش این نوع سطوح بسیار کارایی دارد.

کاربرد

 • پل های عابر پیاده
 • مسیرهای دوچرخه
 • ایستگاه های اتوبوس و تاکسی
 • خطوط ارتعاشی عرضی
 • سطوح شیب دار پارکینگ ها
 • مکانهایی که نیاز به سطح ضد لغزش بسیار عالی دارند.

خصوصیات

 • ضد لغزش
 • مقاومت فشاری بسیار بالا
 • چسبندگی بسیار بالا به سطوح بتونی و فلزی
 • قابلیت طراحی و اجرا در رنگ بندی های متفاوت
 • مقاومت شیمیایی مناسب

سازه رهاورد دنا

سازه رهاورد دنا. شرکت صباشیمی آریا از مهمترین تولیدکنندگان رنگ ترافیکی در ایران است. سازه رهاورد از دیگر شرکتهای مطرح در این زمینه شرکت سازه رهاورد دنا است. شرکت سازه رهاورد تاسیس سال ۱۳۸۹ شرکتی نوپا در این عرصه محسوب میشود. شرکت سازه رهاورد دنا محصولاتی در زمینه رنگ ترافیکی به بازار عرضه می دارد. سازه رهاورد دنا نیز محصولاتی در زمینه رنگ ترافیک به بازار عرضه مینماید. سازه رهاورد دنا. سازه رهاورد را میتوان در رده شرکت هایی قرار داد که توانسته در بازار رنگ ترافیکی ایران برای خود نامی دست و پا کند. سازه رهاورد دنا. سازه رهاورد. سازه رهاورد دنا. رنگ ترافیکی سازه رهاورد. سازه رهاورد دنا. سازه رهاورد. سازه رهاورد دنا. شرکت سازه رهاورد دنا تهران.

 

سازه رهاورد
سازه رهاورد
سازه رهاورد
سازه رهاورد دنا
سازه رهاورد
سازه رهاورد دنا
سازه رهاورد دنا
  چطور میتونم کمکتون کنم؟
  ارسال پیام از طریق واتس اپ
  تماس با ما
  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1402، طبقه 4، واحد 29

  تلفكس

  021-74039000

  021-75327

  ایمیل

  sales@sabashimi.com